Formulár na odstúpenie od zmluvy

Oznámenie o odstúpení od zmluvy


Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o nákupe nižšie uvedeného tovaru.

Predávajúci: X-nature s.r.o., IČO: 55 082 432
Dátum objednania*: ...........................................................
Dátum dodania tovaru*: ...........................................................
Číslo kúpneho dokladu (faktúry) *: ...........................................................
IČO, obchodný názov kupujúceho: ...........................................................
Meno a priezvisko kupujúceho*: ...........................................................
Adresa kupujúceho*: ...........................................................
Telefón*: ...........................................................
E-mail*: ...........................................................
Peniaze zaslať na účet*: ...........................................................................................
Poznámka: (môžte ale nemusíte uviesť dôvod)........................................................................................... ............................................................................................................. ............................................................................................................. .............................................................................................................
Dátum odstúpenia od zmluvy*: ...........................................................

Podpis spotrebiteľa**: ...........................................................

*   povinný údaj

 

Túto žiadosť spolu s tovarom odošlite na adresu: X-nature s.r.o., Jiráskova 2, 851 01  Bratislava. Nezasielajte ako  ako dobierku. Žiadosť môžete zaslať aj elektronickou poštou na emailovú adresu: info@netoxicky.sk